Av og til er omveien
den raskeste
trafikkinfo
fra andre reisende:
få beskjed om ulykker
bli informert om veiarbeid
se trafikkflyten
send inn trafikkmeldinger
gi andre beskjed om ulykker, veiarbeid og trafikkflyt
live webkamera
fra Stavanger Aftenblad og
Statens vegvesen
lagre dine favoritter
for enkel tilgang
trafikknyheter direkte fra
Aftenbladet.no
Våre partnere: